Özgür Vakfı; 1993 yılında Mânevi rehberimiz Hacı Hâfız Mustafa Uzgur (ks)’un gayretleriyle ve yine onun önderliğinde kurulmuştur. Vakfın amaçlarının hayata geçirilmesine yönelik olarak, kuruluşundan günümüze kadar, zaman içerisinde ülkemizin hemen hemen her yerine yayılarak, kurulan temsilciliklerimiz ile sosyal hizmet alanında önemli, kapsamlı, örnek ve öncü çalışmalar ve hizmetler yapmaya devam etmektedir.

Hâfız Mustafa Efendi 1988 yılında İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Yeşil Camî (Kâdiriler Mescidi)’ni yaptırmış ve 30 yılı aşkın süre boyunca İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yapmış olduğu imam-hatiplik vazifesine burada devam etmiştir. Zaman içerisinde artan hizmet faaliyetleri sonucunda fiziki anlamda yetersiz kalan camimizin yerine daha geniş anlamda hizmet edebilmesi için bir Külliye yaptırma hayalini ve gayesini bizlere aşılamıştır. 2014 yılında Hâfız Mustafa Efendi’nin ahirete irtihal etmesinin ardından kendisinin bizlere öğütlediği bu gayesi Özgür Vakfı tarafından 2016 yılında gerçekleştirilmiştir.

YEŞİL CAMİ yenileme çalışmaları 2016 yılında bitmiş ve yerine HÂFIZ MUSTFA UZGUR (ÖZGÜR) KÜLLİYESİ İnşa edilmiştir. Külliyemiz bünyesinde; 4000 kişi kapasiteli ibadethane katları, 850 kişi çok amaçlı Toplantı Salonları, Erkek-Kız Kur’an Kursları, 4-6 yaş Kur’an Kursu ve Kütüphanemiz bulunmaktadır. Bu hizmetlerdeki ana gayemiz neslimize İslam’ı en güzel şekilde anlatmak ve yetiştirmektir.  

Kütüphanemizde; Hadis , Tefsir, Tasavvuf, Fıkıh (İslam Hukuku), Kelam-Mezhepler Tarihi , İslam Tarih, Tarih ve Ansiklopedi, Dil Öğretimi-Sözlük, Kur’an-ı Kerim-Kıraat , İslam (Genel), Türk Edebiyatı, Dünya Klasikleri alanlarında 5.000 bini aşkın eser bulunmaktadır. Ayrıca İslami İlimler Alanında yüksek lisans, Doktora alanlarında araştırma yapmak isteyenler için tıpkı basım yazma eserlerimiz mevcuttur. Araştırmacıların mevcut olan eserleri kolay bir şekilde bulmalarını sağlayacak Katolog Tarama Sistemimiz bulunmaktadır.

Kütüphanemizde haftanın belli gün ve saatlerinde Hadis, Tefsir, Tasavvuf, Fıkıh, İslam Tarih ve Siyer derslerimizde mevcuttur. Bu İlim halkalarında temel misyonumuz, Milli, manevi ve ahlâki değerlere bağlı insan yetiştirtmek ve eğitmek. Fertler arasında sevgi ve işbirliğini artırıcı, birlik ve beraberliği sağlayıcı her türlü faaliyette bulunmaktır.